Vi gör IT enklare för både små och stora företag 

Ett litet företag kan ha både små och stora IT-behov

Då kan vi enkelt hjälpa till. Hos oss finns både kunskapen och hjälpmedlen ni behöver. Och även finansieringshjälp, så att ni kan komma igång direkt

 •   Mail & Web 
 •   Distansarbete 
 •   Säkerhet 
 •   Produkter 
 •   Drift & Service 
 •   Finansiering
 •   VPN

Mellanstort företag behöver full IT-kontroll

Har ni vuxit ur era servrar eller behöver ni integrera flera kontor .  Vill ni hitta ett enklare sätt att dela information? Hur är det med säkerheten?  Är nätverket långsamt vissa tider? Har ni en miljöpolicy som även innefattar er IT-miljö?

 • Mail & Web 
 • Distansarbete 
 • Säkerhet 
 • Produkter 
 • Serverhallsdrift 
 • Fjärrdrift & övervakning 
 • Applikationsdrift 
 • Virtualisering och Grön IT 
 • Lagring 
 • Finansiering

Ju större företag, desto större behov

Har ni koll på hur effektivt ert nätverk är.  Hur viktigt är det att era system alltid fungerar. Har ni egen serverhall men problem med att hålla rätt temperatur eller för svag UPS.  Eller behöver ni hjälp med drifttjänster.Fungerar brandväggarna. Hur snabbt kan ni starta upp systemen och få fram back-up om ni drabbas av driftstopp.  Har ni en miljöpolicy som även innefattar er IT-miljö.

 • Mail & Web 
 • Distansarbete 
 • Säkerhet 
 • Nätverksoptimering 
 • Kommunikation 
 • Accesslösningar 
 • Produkter 
 • Serverhallsdrift 
 • Fjärrdrift & övervakning 
 • Applikationsdrift 
 • Virtualisering 
 • Lagring 
 • Finansiering


Säker drift

Ju bättre koll, desto bättre IT-drift – så enkelt är det. Med drift menar vi underhåll, övervakning, löpande säkerhetstester och upprätthållning av centrala funktioner. Vi erbjuder drift på olika sätt i vår Serverhall eller genom Fjärrdrift.

Hyr in era system i vår serverhall

Att bygga upp en optimal IT-miljö i egna lokaler och med egna personalresurser kan kännas som en lång väg för små och medelstora företag. Enklare, kostnadseffektivare och smartare för miljön är då att hyra in sig i vår serverhall och dela central utrustning med andra företag.

Fördelar med vår Serverhall

 • Du slipper egen lokal med allt vad det innebär i form av yta, möbler, kyla, el, UPS, lås/larm, och  ansvar. 
 • Du slipper extra arbetsbelastning eller kostnad för den egna personalen i form av hantering av backup,omstarter, extra utbildning 
 • Du får färre och kortare driftavbrott 
 • Ingen egen ”IT-personal
 • Du slipper inställelsetid, avbrott åtgärdas direkt, förebyggande service sker kontinuerligt m m

Drift hos er

Fjärrdrift innebär att vi  övervakar er IT-miljö och administrerar den på distans. Vi blir er extra IT-avdelning, även om vi inte finns på plats hos er fysiskt. Vi övervakar hårdvara och operativ, sköter löpande underhåll vad gäller fixar/patchar och avhjälper eventuella fel.

Fördelar med Fjärrdrift

 • Tryggt 
 • Kostnadseffektivt 
 • Hög driftsäkerhet 
 • Förebyggande underhåll 
 • Ingen egen ”IT-personal